Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban bilo koji vid usluga vezanih za rezervoare, čelične konstrukcije ili cevovode, obratite nam se i dobićete profesionalan odgovor i ponudu na vaš upit.

icon_widget_image Ponedeljak - Petak: 8am to 4pm; icon_widget_image Ustanicka 128b, 11000 Beograd, Srbija icon_widget_image + (381) 11 347 25 39 icon_widget_image office@tankmont.com

Skovorodino – Rezervoari (2009)

 • Četiri rezervoara od 20.000 m3
 • Jedan rezervoar od 5.000 m3
 • Dva rezervoara od 3.000 m3
 • Dva rezervoara od 400 m3

Montaža četiri vertikalna čelična nadzemna rezervoara zapremine 20.000 m3.

Montaža jednog vertikalnog čeličnog nadzemnog rezervoara zapremine 5.000 m3.

Montaža dva vertikalna čelična nadzemna rezervoara zapremine 3.000 m3

Montaža dva vertikalna čelična nadzemna rezervoara zapremine 400 m3

Ukupna težina čelične konstrukcije svih devet rezervoara iznosi 2.254 t

Sistem tehnološkog cevovoda u rezervoarnom parku.
Prečnici cevi: Ø520 mm, Ø720 mm, Ø820 mm, Ø1.020 mm
Dužina cevovoda: 1.700 m
Težina cevovoda: 305 t
Sistemi za kompezaciju opterećenja na spoju cevovoda sa rezervoarima

30 gromobranskih stubova
Visina stubova: od 25 do 40 m
Težina stubova: 120 t

17 rasvetnih stubova
Visina stubova: od 25 do 40 m
Težina stubova: 120 t

Vozno prelivni punkt
Težina konstrukcije 120 t

 • Datum pocetka: 05/01/2009
 • Datum zavrsetka: 15/07/2009
 • Lokacija: Rusija, Skovorodino
 • Status projekta: Završen
 • Investitor:

Četiri rezervoara od 20.000 m3

Obim izvedenog posla: Montaža

Broj rezervoara: 4

Tip rezervoara: Vertikalni čelični nadzemni rezervoar

Namena rezervoara: Za skladištenje naftnih derivata

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 45.6 m

Ukupna visina rezervoara: 18 m

Visina omotača rezervoara: 14 m

Ukupna težina: 500 t

Detaljni opis:

 • Fiksni sferični čelični krov

Napomena:
Sistem za gašenje požara, spoljašnji i unutrašnji

Jedan rezervoar od 5.000 m3

Obim izvedenog posla: Montaža

Broj rezervoara: 1

Tip rezervoara: Vertikalni čelični nadzemni rezervoar

Namena rezervoara: Za havarijsko pražnjenje cevovoda

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 20 m

Ukupna visina rezervoara: ??? m

Visina omotača rezervoara: 10 m

Ukupna težina: 110 t

Detaljni opis:

 • Fiksni sferični čelični krov

Napomena:
Sistem za gašenje požara, spoljašnji i unutrašnji

Dva rezervoara od 3.000 m3

Obim izvedenog posla: Montaža

Broj rezervoara: 2

Tip rezervoara: Vertikalni čelični nadzemni rezervoar

Namena rezervoara: Za protivpožarne zalihe vode

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 16.8 m

Ukupna visina rezervoara: ??? m

Visina omotača rezervoara: 12 m

Ukupna težina: 60 t

Detaljni opis:

 • Fiksni konusni čelični krov

Napomena:
Opremljen grejačima za zimske uslove

Dva rezervoara od 400 m3

Obim izvedenog posla: Montaža

Broj rezervoara: 2

Tip rezervoara: Vertikalni čelični nadzemni rezervoar

Namena rezervoara: Za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 8 m

Ukupna visina rezervoara: 8 m

Visina omotača rezervoara: ??? m

Ukupna težina: 12 t

Detaljni opis:

 • Fiksni konusni čelični krov

Napomena:
Opremljen grejačima za zimske uslove
Termički izolovan