Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban bilo koji vid usluga vezanih za rezervoare, čelične konstrukcije ili cevovode, obratite nam se i dobićete profesionalan odgovor i ponudu na vaš upit.

icon_widget_image Ponedeljak - Petak: 8am to 4pm; icon_widget_image Ustanicka 128b, 11000 Beograd, Srbija icon_widget_image + (381) 11 347 25 39 icon_widget_image office@tankmont.com

Sremski Karlovci – Rezervoari (2012)

 • Rezervoar od 500 m3
 • Tri rezervoara od 1.000 m3
 • Rezervoar od 1.500 m3
 • Dva rezervoara od 2.000 m3
 • Rezervoar od 3.000 m3

Na terminalu za skladištenje naftnih derivata u Sremskim Karlovcima kompanija „Tankmont” je , sistemom „ključ u ruke”, ugovorila i izvela kompletne rezervoare , uključujući nabavku materijala, samostalnu predfabrikaciju u našem proizvodnom pogonu, transport i montažu na gradilištu. Naša kompanija bila je nosilac ugovora koji je sadržao sledeće obaveze:

1. Nabavka materijala
2. Predfabrikacija
3. Transport do gradilišta
4. Montaža i zavarivanje konstrukcije rezervoara
5. Antikorozivna zaštita rezervoara (angažovan podizvođač)
6. Nabavka i montaža mehaničke opreme rezervoara
7. Nabavka i montaža Al membrane (proizvođač „VACONO”)
8. Usluga vršenja hidrotesta rezervoara
9. Vođenje I izrada tehničke dokumentacije

Kompletna predfabrikacija 8 predviđenih rezervoara za terminal u Sremskim Karlovcima je zahvaljujući uspešnoj paralelnoj proizvodnji više rezervoara i kvalitetnoj logističkoj podršci izvršena u roku od 80 dana. lako su radovi izvođeni u zimskim uslovima nije bilo ozbiljnijih zastoja na montaži i zavarivanju čelične konstrukcije. Svi radovi su izvedeni u predviđenom roku od 150 dana, koji je zahtevao Investitor.

 • Datum pocetka: 01/11/2011
 • Datum zavrsetka: 05/04/2012
 • Lokacija: Srbija, Sremski Karlovci
 • Status projekta: Završen
 • Investitor:

Rezervoar od 500 m3

Obim izvedenog posla: Nabavka materijala, Prefabrikacija, Transport, Montaža, Farbanje

Broj rezervoara: 1

Tip rezervoara: Vertikalni čelični nadzemni rezervoar sa aluminijumskim pontonom

Namena rezervoara: Skladištenje naftnih derivata

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 9.3 m

Ukupna visina rezervoara: 10.17 m

Visina omotača rezervoara: 9 m

Ukupna težina: 33 t

Detaljni opis:

 • Fiksni konusni čelični krov
 • Plivajuća aluminijumska membrana

Napomena:
Konusna samonoseća krovna konstrukcija
Automatski sistem za gašenje požara
Dve podesive visine plivajućeg aluminijumskog krova (remontna na 2 m i radna visina na 1.3 m)

Tri rezervoara od 1.000 m3

Obim izvedenog posla: Nabavka materijala, Prefabrikacija, Transport, Montaža, Farbanje

Broj rezervoara: 3

Tip rezervoara: Vertikalni nadzemni cilindrični rezervoari sa fiksnim čeličnim krovom

Namena rezervoara: Za skladištenje naftnih derivata

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 11.2 m

Ukupna visina rezervoara: 12.4 m

Visina omotača rezervoara: 11 m

Ukupna težina: 44 t

Detaljni opis:

 • Fiksni konusni čelični krov

Napomena:
Automatski sistem za gašenje požara
Konusna samonoseća krovna konstrukcija

Rezervoar od 1.500 m3

Obim izvedenog posla: Nabavka materijala, Prefabrikacija, Transport, Montaža, Farbanje

Broj rezervoara: 1

Tip rezervoara: Vertikalni čelični nadzemni rezervoar sa aluminijumskim pontonom

Namena rezervoara: Za skladištenje naftnih derivata

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 14 m

Ukupna visina rezervoara: 12.53 m

Visina omotača rezervoara: 11 m

Ukupna težina: 66 t

Detaljni opis:

 • Fiksni sferični čelični krov
 • Plivajuća aluminijumska membrana

Napomena:
Kupolasta samonoseća krovna konstrukcija
Automatski sistem za gašenje požara
Dve podesive visine plivajućeg aluminijumskog krova (remontna na 2 m i radna visina na 1.3 m)

Dva rezervoara od 2.000 m3

Obim izvedenog posla: Nabavka materijala, Prefabrikacija, Transport, Montaža, Farbanje

Broj rezervoara: 2

Tip rezervoara: Vertikalni čelični nadzemni rezervoar sa aluminijumskim pontonom

Namena rezervoara: Za skladištenje naftnih derivata

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 16 m

Ukupna visina rezervoara: 12.75 m

Visina omotača rezervoara: 11 m

Ukupna težina: 80 t

Detaljni opis:

 • Fiksni sferični čelični krov
 • Plivajuća aluminijumska membrana

Napomena:
Kupolasta samonoseća krovna konstrukcija
Automatski sistem za gašenje požara
Dve podesive visine plivajućeg aluminijumskog krova (remontna na 2 m i radna visina na 1.3 m)

Rezervoar od 3.000 m3

Obim izvedenog posla: Nabavka materijala, Prefabrikacija, Transport, Montaža, Farbanje

Broj rezervoara: 1

Tip rezervoara: Vertikalni čelični nadzemni rezervoar

Namena rezervoara: Za skladištenje naftnih derivata

Tehničke karakteristike rezervoara

Unutrašnji prečnik rezervoara: 20 m

Ukupna visina rezervoara: 13.2 m

Visina omotača rezervoara: 11 m

Ukupna težina: 108 t

Detaljni opis:

 • Fiksni sferični čelični krov

Napomena:
Kupolasta samonoseća krovna konstrukcija
Automatski sistem za gašenje požara