Kontaktirajte nas

Ukoliko vam je potreban bilo koji vid usluga vezanih za rezervoare, čelične konstrukcije ili cevovode, obratite nam se i dobićete profesionalan odgovor i ponudu na vaš upit.

icon_widget_image Ponedeljak - Petak: 8am to 4pm; icon_widget_image Ustanicka 128b, 11000 Beograd, Srbija icon_widget_image + (381) 11 347 25 39 icon_widget_image office@tankmont.com
Luka Ploce ATT terminal

ZAVRSENA III FAZA NA ATT TERMINALU U LUCI PLOCE

Kompanija Tankmont je posle dve uspešno završene faze građenja na ATT terminalu u Luci Ploče, nedavno završila i treću – trenutno i najveću fazu. Treću fazu čine 3 rezervoara za duplim omotačem ( čeličnom tankvanom) od po 22.000m³. Namena rezervoara je skladištenje benzina, kao i dizel goriva u zavisnosti od potrebe tržišta.

U sklopu ove faze Tankmont je dokazao svoj profesionalizam i stručnost u okviru izgradnje cevovoda i puštanja u radni pogon celog postrojenja terminala. Zavareno je preko 40.000 inča, a ugrađeno preko 10 km čeličnih cevi i 600m HDPE cevovoda. Izvedeni su radovi na protivpožarnom sistemu, kao i na manipulativnom cevovodu za dizel/benzin.

U okviru protivpožarnog sistema izgrađena je hidrantska mreža (600m HDPE cevi) , nova pumpna stanica sa 2 dizel pumpe, jedinica za pripremu pene sa ugrađenim najsavremenijim mešačem Firedos, topovi za gašenje požara sa bežičnim sistemom upravljanja, postrojenje kamionskog punilišta, kao i svi cevovodi za gašenje i hlađenje tankova.

U okviru manipulativnog cevovoda izgrađeno je pumpno postrojenje na površini od 3.000m² sa pet električnih pumpi, uz mogućnost nadogradnje. Sistem služi za dopremu i otpremanje naftnih derivata do svih tankova, kao i do kamionskog punilišta.